Učitelství pro střední školy

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2014/2015 nebo později.

6
6

Povinné předměty

sk: O#KPSS14A1, roc: 1, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSS1401Úvod do studia8Z01.41-KPG
OPSS1402Seminář k závěrečné práci8Z01.41-KPG
OPSS1403Ochrana zdraví a první pomoc8Zk01.41-KPG
OPSS1404Filozofie a etika pro učitele8Zk01.41-KPG
OPSS1405Obecná pedagogika8Zk01.41-KPG
OPSS1406Sociální pedagogika8Zk01.41-KPG
OPSS1407Obecná a vývojová psychologie8Zk01.41-KPG
OPSS1408Obecná didaktika8Zk01.41-KPG

Limit skupiny: 8 <> 0

13
sk: O#KPSS14A2, roc: 1, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSS1409Proseminář k pedagogické praxi4Z02.41-KPG
OPSS1410Legislativa ve školství4Z02.41-KPG
OPSS1411Sociální a pedagogická psychologie8Zk02.41-KPG
OPSS1412Kapitoly ze speciální pedagogiky8Zk02.41-KPG
OPSS1413Pedagogická praxe30Z02.41-KPG
OPSS1414Reflektivní seminář k pedagogické praxi4Z02.41-KPG
OPSS1415Didaktická technika4Z02.41-KPG
OPSS1416Pedagogicko-psychologická diagnostika4Z02.41-KPG
OPSS1417Vybrané výchovné problémy ve škole4Z02.41-KPG
OPSS1418Psychohygiena pro učitele8Z02.41-KPG

Limit skupiny: 10 <> 0

18
18

Povinně volitelné předměty

sk: O#KPSS14B2, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OPSS1419Didaktika společenskovědních předmětů16Zk02.41-KPG
OPSS1420Didaktika přírodovědných předmětů16Zk02.41-KPG

Limit skupiny: 1 >= 0

Student volí jeden z povinně volitelných předmětů dle charakteru absolvovaného magisterského oboru.

26
26

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 19.7.2015