Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Univerzitní základ pro obory učitelství a speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NUZ10A1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ02031Biologie člověka a zdravověda2/0Zk21.41-KBES
ONUZ03103Český jazyk – univerzitní základZk11., 2.41-KCJO02103007,
ON2303100

Předmět ONUZ03103 – nezapisují studenti oboru český jazyk.

13
sk: O#NUZ10A2, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ12106Profesní etika1/0Zk11., 2.41-KOVFOBUZ12106,
O03111011

Limit skupiny: 2 <> 1

18
sk: O#NUZ10A4, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OSZNDP01Příprava a zpracování diplomové práceJiné83., 4.41-STUD

Student si předmět zapisuje při zadání diplomové práce, splněn je odevzdáním práce.

21
21

Volitelné předměty

sk: O#NUZ10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONUZ19V207Počítač ve vzdělávání2/0Z3*41-KITTV
ON2319V01Vzdělávací technologie v práci učitele2/0Z3*41-KITTV
ONUZ19V208Didaktická technika a interaktivní technologie0/2Z3*41-KITTV
ONUZ02V034Výchova k udržitelnému rozvoji2/0Z3ZS41-KBES
ONUZ10V001Základy statistického zpracování dat2/0Z3ZS41-KMDM
ONUZ05V001Vybrané kapitoly z dějin 20.století1/0Z2*41-KDDDON2305113
ONUZ12V113Vybrané kapitoly z dějin evropského politického myšlení1/0Z2ZS41-KOVF
ONUZ12V107Filosofie výchovy1/0Z2ZS41-KOVF
ONUZ05V002Vybrané kapitoly z dějin umění1/0Z2*41-KDDDON2305113

27
27

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD005 Obhajoba diplomové práce

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 11.10.2012