Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Pedagogicko psychologická příprava pro obory učitelství a speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2008/2009 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#NUZ10PP1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP13101Pedagogická a školní psychologie4/0Zk61., 2.41-KPSYONPP13001,
ON213100
ONPP1423Obecná a školní didaktika3/0Zk51.41-KPGONPP141ON23142004

13
sk: O#NUZ10PP2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP1424Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí0/6KZ91., 2.41-KPGONPP1423ONPP144

16
16

Povinně volitelné předměty

Didakické aspekty vzdělávání

sk: O#NUZ10PPA, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP147Alternativní pedagogika1/1KZ33.41-KPGONPP1423ON23142002ONPP1422 Z,
ONPP1415 Z,
ONPP149 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1416 Z
ONPP149Tvorba a využití didaktických testů1/1KZ33.41-KPGONPP1423ONPP1422 Z,
ONPP147 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1416 Z,
ONPP1415 Z
ONPP1422Interkulturní vzdělávání1/1KZ33.41-KPGONPP1423ONPP1415 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1416 Z,
ON2317003 Z,
ONPP147 Z,
ONPP149 Z
ONPP1416Pedagogické ovlivňování volného času1/1KZ33.41-KPGONPP1423ONPP1422 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1415 Z,
ONPP147 Z,
ONPP149 Z
ONPP1415Nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením1/1KZ33.41-KPGONPP1423ONPP149 Z,
ONPP147 Z,
ONPP1422 Z,
ONPP1416 Z,
ON23142007 Z
ONPP148Správa a řízení školy2/0KZ33.41-KPGONPP1423ON23142007 Z
ONPP1410Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů2/0KZ33.41-KPGONPP1423ON23142007 Z

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu 3 kredity.

25

Edukační blok

sk: O#NUZ10PPB, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP13145Nadané děti1/1KZ33.41-KPSYONPP13045ONPP13157 Z,
ONPP13047 Z,
ONPP13151 Z,
ONPP13200 Z
ONPP13157Gender a škola1/1KZ33.41-KPSYONPP13048,
ONPP13057
ONPP13151 Z,
ONPP13047 Z,
ONPP13145 Z,
ONPP13200 Z
ONPP13047Etnické minority v české škole1/1KZ33.41-KPSYONPP13051ONPP13200 Z,
ONPP13145 Z,
ONPP13151 Z,
ONPP13157 Z
ONPP13151Sociální a psychologické aspekty vzdělávání ve vyloučených lokalitách1/1KZ33.41-KPSYONPP13047 Z,
ONPP13200 Z,
ONPP13157 Z,
ONPP13145 Z
ONPP13200Zprostředkované učení1/1KZ33.41-KPSYONPP13157 Z,
ONPP13151 Z,
ONPP13145 Z,
ONPP13047 Z
ONPP13153Rodiče, učitelé a děti ve vzájemné interakci2/0KZ33.41-KPSYOBPS13116,
O02213047,
ONPP13053
ONPP13152Motivace ve škole2/0KZ33.41-KPSYONPP13001ONPP13052,
ON23142003

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu 3 kredity.

32

Sociální aspekty vzdělávání

sk: O#NUZ10PPC, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP1414Strategie zdravého životního stylu1/1KZ34.41-KPGONPP1423ON2314005,
ON23142005
ON2317003 Z,
ONPP1418 Z,
ONPP1419 Z,
ONPP1421 Z,
ONPP146 Z,
ON23142007 Z
ONPP1418Prevence školního násilí a šikanování1/1KZ34.41-KPGONPP1423ONPP1414 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1419 Z,
ON2317003 Z,
ONPP1421 Z,
ONPP146 Z
ONPP1421Autorita ve výchově1/1KZ34.41-KPGONPP1423ONPP1418 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1414 Z,
ONPP1419 Z,
ONPP146 Z
ONPP1419Sociální a pedagogická komunikace0/2KZ34.41-KPGONPP1423ON23142005ONPP146 Z,
ONPP1421 Z,
ONPP1418 Z,
ONPP1414 Z,
ON2317003 Z,
ON23142007 Z
ONPP146Výchova zážitkem0/2KZ34.41-KPGONPP1423ONPP1418 Z,
ONPP1421 Z,
ONPP1419 Z,
ON23142007 Z,
ONPP1414 Z,
ON2317003 Z
ONPP1420Vybrané výchovné problémy ve školách2/0KZ34.41-KPGONPP1423ON23142007 Z
ONPP1413Mediální výchova2/0KZ34.41-KPGONPP1423ON23142007 Z

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu 3 kredity.

39

Diagnosticko poradenský blok

sk: O#NUZ10PPD, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ONPP13065Školní třída jako sociální skupina1/1KZ34.41-KPSYONPP13001ONPP13039,
O02213052
ONPP13201 Z,
ONPP13159 Z,
ONPP13063 Z,
ONPP13202 Z
ONPP13159Autodiagnostika pro učitele1/1KZ34.41-KPSYONPP13001ONPP13050,
ONPP13059
ONPP13202 Z,
ONPP13063 Z,
ONPP13065 Z,
ONPP13201 Z
ONPP13063Specifické poruchy učení1/1KZ34.41-KPSYONPP13001O02213052ONPP13159 Z,
ONPP13201 Z,
ONPP13202 Z,
ONPP13065 Z
ONPP13201Psychohygiena učitele1/1KZ34.41-KPSYONPP13202 Z,
ONPP13159 Z,
ONPP13063 Z,
ONPP13065 Z
ONPP13202Prevence rizikového jednání1/1KZ34.41-KPSYONPP13201 Z,
ONPP13065 Z,
ONPP13159 Z,
ONPP13063 Z
ONPP13164Pedagogicko – psychologické poradenství2/0KZ34.41-KPSYONPP13064,
ONPP13040
ONPP13062Poruchy psychického vývoje v dětství a adolescenci2/0KZ34.41-KPSYONPP13001O02213036,
ON23142010

Limit skupiny: 3

Student zapisuje předměty v rozsahu 3 kredity.

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM15 Pedagogika a psychologie pro učitele

Poznámka: Studenti oboru Pedagogika si zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět ONPP1424 Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 1.11.2012