Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor 7504T223: Učitelství vvp pro ZŠ a SŠ – pedagogika

Sociální pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2009/2010 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#N2PGSOA1, roc: 1, limit: 18
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON213100Pedagogická a školní psychologie4/0Zk61.41-KPSYONPP13001,
ONPP13101
ON23142002Metodologie pedagogického výzkumu I2/1Z+Zk31.41-KPGON2314002ON2314002
ON23142004Obecná didaktika2/1Z+Zk41.41-KPGON2314004ON2314004
ON23142006Srovnávací pedagogika1/1Zk21.41-KPGON2314006ON2314006
ON23142007Teorie výchovy1/1Zk21.41-KPGON2314007ON2314007

Limit skupiny: 18 <> 17

15
sk: O#N2PGSOA2, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142003Metodologie pedagogického výzkumu II1/1Zk22.41-KPGON23142002ON2314003ON2314003
ON23142005Didaktika pedagogiky0/2KZ22.41-KPGON23142004ON2314005ON2314005
ON23142010Souvislá praxe pro pedagogy I0/2Z22.41-KPGON23142004ON2314010ON2314010
ON23142302Základy sociální pediatrie1/1Zk22.41-KPGON23142004ON2314302ON2314302
ON23142303Sociální deviace1/0KZ12.41-KPGON23142004ON2314303ON2314303
ON23142305Právo pro sociální pedagogy1/0KZ22.41-KPGON23142004ON2314305ON2314305

18
sk: O#N2PGSOA3, roc: 2, limit: 10
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142011Souvislá praxe pro pedagogy II0/2Z23.41-KPGON23142010ON2314011ON2314011
ON23142304Aplikovaná sociální psychologie1/0KZ13.41-KPGON23142004ON2314304ON2314304
ON23142308Metody sociální práce2/1Z+Zk43.41-KPGON23142305ON2314308ON2314308
ON23142313Metody osobnostně sociálního rozvoje1/1KZ33.41-KPGON23142004ON2314313ON2314313

21
sk: O#N2PGSOA4, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142301Sociologie životního stylu1/0Zk14.41-KPGON23142303ON2314301ON2314301
ON23142319Sociální síť0/2Z34.41-KPGON23142308ON2314319ON2314319
ON23142320Školní a komunitní projekty0/2KZ34.41-KPGON23142308ON2314320ON2314320

24
24

Povinně volitelné předměty

sk: O#N2PGSOB3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142323Seminář k diplomové práci z pedagogiky0/1Z23.41-KPGON23142004ON2314008ON2314008
ON23142324Rodinné soužití1/1KZ33.41-KPGON23142302
ON23142325Kapitoly z psychologie a sociologie zdraví1/1KZ33.41-KPGON23142007ON2317002
ON23142317Seminář z etiky1/1KZ33.41-KPGON2314317ON2314317
ON23142329Autorita ve výchově1/1KZ33.41-KPGONPP1421

Limit skupiny: 5

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 5 kreditů.

31
sk: O#N2PGSOB4, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
ON23142326Teorie kvality života v dospělosti a stáří1/1KZ34.41-KPGOB23142030,
ON2317002,
OB2314030
ON23142327Násilí v rodině1/1KZ34.41-KPGON23142302
ON23142328Výchova k partnerství a rodičovství1/1KZ34.41-KPGON23142302OB23142023
ON23142316Nové náboženské směry1/1Z24.41-KPGON23142304ON2314316ON2314316
ON23142330Sociální filozofie1/1KZ34.41-KPGON2317002

Limit skupiny: 5

Student zapisuje předměty v minimálním rozsahu 5 kreditů.

37
37

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM16 Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku

Poznámka: Studenti zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět ONPP1424. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika. Studenti oboru Pedagogika musí pro SZZ z pedagogiky a psychologie pro učitele splnit předměty ONPP142 , ON213100, ON23142004, ON23142007, ON23142002, ON23142010, ON23142005. SZZ v oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a střední školy – pedagogika (specializace sociální pedagogika): 1. Obhajoba diplomové práce (pouze pokud student zpracovává DP v rámci oboru Pedagogika) 2. Pedagogika se zaměřením na sociální pedagogiku.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 1.11.2012