Studijní program N7504: Učitelství pro střední školy

Studijní obor : Společný základ pro obory učitelství a speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#KNUZPSY1, roc: 1, limit: 11
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP141Obecná a školní didaktika16HZk51.41-KPGOKBPV14101
OKNPP13101Pedagogická a školní psychologie18HZk61.41-KPSY

13
sk: O#KNUZPSY2, roc: 1, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP144Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí20HKZ92.41-KPGOKNPP141

16
16

Povinně volitelné předměty

Edukační blok

sk: O#KNUZPSYA, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP13055Zpracování dat v pedagogice a psychologii8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13152Motivace žáků k učení8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13145Nadané děti8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13154Symboly v komunikaci8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13156Základy kulturní antropologie8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13157Gender a škole8DKZ33.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13153Rodiče, učitelé a děti ve vzájemné interakci8HKZ33.41-KPSYOKNPP13101

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

25

Didaktické aspekty vzdělávání

sk: O#KNUZPSYB, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP147Alternativní pedagogika8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP148Správa a řízení školy8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP149Tvorba a využití didaktických testů8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP1410Profesní rozvoj a další vzdělávání učitelů8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP1422Interkulturní vzdělávání8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP1424Nové trendy ve výchově a vzdělávání žáků se zdravotním postižením8HKZ33.41-KPGOKNPP141
OKNPP1423Pedagogické ovlivňování volného času8HKZ33.41-KPGOKNPP141

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

32

Sociální aspekty vzdělávání

sk: O#KNUZPSYC, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP1414Strategie zdravého životního stylu8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP146Výchova zážitkem8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP1418Prevence školního násilí a šikanování8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP1419Sociální a pedagogická komunikace8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP1420Autorita ve výchově8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP1425Vybrané výchovné problémy ve školách8HKZ34.41-KPGOKNPP141
OKNPP1426Mediální výchova8HKZ34.41-KPGOKNPP141

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

39

Diagnosticko poradenský blok

sk: O#KNUZPSYD, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKNPP13062Poruchy psychického vývoje v dětství a adolescenci8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13159Autodiagnostika pro učitele8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13160Poradenská teorie a praxe8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13164Pedagogicko – psychologické poradenství8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13063Specifické poruchy učení8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
OKNPP13065Školní třída8HKZ34.41-KPSYOKNPP13101
ONPP13065Školní třída jako sociální skupina1/1KZ34.41-KPSYONPP13001ONPP13039,
O02213052
ONPP13201 Z,
ONPP13159 Z,
ONPP13063 Z,
ONPP13202 Z
ONPP13047Etnické minority v české škole1/1KZ33.41-KPSYONPP13051ONPP13200 Z,
ONPP13145 Z,
ONPP13151 Z,
ONPP13157 Z
ONPP13167Úvod do metody instrumentálního obohacování (program R.Feuersteina)1/1KZ33., 4.41-KPSY

Limit skupiny: 3

Studenti zapisují předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

47
47

Příslušná část státní zkoušky:
OSZNM15 Pedagogika a psychologie pro učitele

Poznámka: Studenti oboru Pedagogika si zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OKNPP144 Pedagogicko-psychologická praxe s pedagogickou a psychologickou reflexí. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 1.11.2012