Studijní program B7505: Vychovatelství

Studijní obor 7505R008: Vychovatelství

Studium garantované KŠSP

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B132311, roc: 1, limit: 25
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131111Metodika kombinovaného studia I.4HZ21.41-KPGOKO133211OKO133211
OKO131112Filosofie výchovy, etika profese8HZ41.41-KPGOKO133212OKO133212
OKO131117Biologie člověka pro vychovatele14HZk51.41-KPGOKO133217OKO133217
OKO131114Obecná pedagogika a kapitoly z dějin výchovy14HZk51.41-KPGOKO133214OKO133214
OKO131115Osobnost a její vývoj14HZk51.41-KPSYOKO133215,
OKBPV13001
OKO133215
OKO131106Informační a komunikační technologie10HKZ41.41-KITTVOKO133206OKO133206

13
sk: O#B132321, roc: 1, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131121Český jazyk a kultura mluveného projevu12HKZ52.41-KCJOKO131111OKO133221OKO133221
OKO131122Sociální pedagogika10HZk52.41-KPGOKO131111OKO133222OKO133222
OKO131123Sociální a pedagogická psychologie14HZk52.41-KPSYOKO133223OKO133223
OKO131124Hudební výchova a didaktika hudební výchovy I.4HZ22.41-KHVOKO131111OKO133224OKO133224
OKO131125Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy I.4HZ22.41-KTVOKO131111OKO133225OKO133225
OKO131126Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy I.4HZ22.41-KVVOKO131111OKO133226OKO133226
OKO131127Dramatická výchova I.4HZ22.41-KPGOKO131111OKO133227OKO133227
OKO131129Informační výchova a didaktika informační výchovy I.4HZ22.41-KITTVOKO131111OKO133229OKO133229
OKO131108Praktické činnosti a didaktika praktických činností I.4HZ22.41-KITTVOKO131111OKO133208OKO133208

16
sk: O#B132331, roc: 2, limit: 27
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131231Pedagogika volného času18HZk53.41-KPGOKO131114OKO133231OKO133231
OKO131232Pedagogicko-psychologická diagnostika8HZk43.41-KPGOKO131111OKO133232OKO133232
OKO131233Hudební výchova a didaktika hudební výchovy II.6HKZ33.41-KHVOKO131124OKO133233OKO133233
OKO131234Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy II.6HKZ33.41-KTVOKO131125OKO133234OKO133234
OKO131235Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy II.6HKZ33.41-KVVOKO131126OKO133235OKO133235
OKO131236Dramatická výchova II.6HKZ33.41-KPGOKO131127OKO133236OKO133236
OKO131238Informační výchova a didaktika informační výchovy II.6HKZ33.41-KITTVOKO131129,
OKO131106
OKO133238OKO133238
OKO131207Praktické činnosti a didaktika praktických činností II.6HKZ33.41-KITTVOKO131108OK0131237,
OKO133207
OKO133207

19
sk: O#B132341, roc: 2, limit: 19
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131241Kulturní propedeutika12HZk54.41-KPGOKO131111OKO133241OKO133241
OKO131244Uvedení do speciální pedagogiky12HZk54.41-KSPOKO131111OKO133244OKO133244
OKO131245Specifické poruchy učení a chování6HKZ34.41-KSPOKO131111OKO133245OKO133245
OKO131358Metodika kombinovaného studia II.14HZ64.41-KPGOKO131111OKO131351,
OKO133251
OKO131351,
OKO133251

22
sk: O#B132351, roc: 3, limit: 24
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131352Rozvoj čtenářství v současném světě10HKZ45.41-KCLOKO131121
OKO131353Základy ekologie a problematiky životního prostředí8HKZ35.41-KPGOKO131111
OKO131354Pedagogická praxe20HZ65.41-KPGOKO131114
OKO131355Poruchy chování4HZ35.41-KPGOKO131111
OKO131356Práce se sociálně patologickými jevy ve škole10HZk45.41-KPGOKO131111
OKO131246Aktuální problémy školní pedagogiky8HKZ45.41-KPGOKO131111OKO131243OKO131243

25
sk: O#B132361, roc: 3, limit: 17
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131361Mediální výchova – Základy interpretace masových médií6HZk36.41-KPGOKO131111
OKO131362Právní vědomí vychovatele8HKZ46.41-KPGOKO131111
OKO131363Výchova a role vychovatele v současném světě12HKZ56.41-KPGOKO131111
OKO131364Psychologické zvláštnosti dospívání8HZ36.41-KPSY
OKO131365Příprava a zpracování bakalářské práceZ25., 6.41-KPGOKO131351

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B132342, roc: 2, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131411Hudební výchova a didaktika hudební výchovy I.s16HKZ84.41-KHVOKO131233OKO133263OKO131441,
OKO131431,
OKO131401,
OKO131451,
OKO133263,
OKO131421
OKO131421Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy I.s16HKZ84.41-KTVOKO131234OKO133264OKO131401,
OKO131411,
OKO131431,
OKO131441,
OKO131451,
OKO133264
OKO131431Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy I.s16HKZ84.41-KVVOKO131235OKO133265OKO133265,
OKO131411,
OKO131401,
OKO131451,
OKO131441,
OKO131421
OKO131441Dramatická výchova I.s16HKZ84.41-KPGOKO131236OKO133266OKO133266,
OKO131451,
OKO131431,
OKO131421,
OKO131411,
OKO131401
OKO131402Informační výchova a didaktika informační výchovy I.s16HKZ84.41-KITTVOKO131238OKO133202OKO133202
OKO131401Praktické činnosti a didaktika praktických činností I.s16HKZ84.41-KITTVOKO131207OKO133201OKO131411,
OKO131421,
OKO131441,
OKO133201,
OKO131431

Limit skupiny: 8

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů.

35
sk: O#B132352, roc: 3, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131512Hudební výchova a didaktika hudební výchovy II.s12HZ75.41-KHVOKO131411OKO131522,
OKO131532,
OKO131542
OKO131522Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy II.s12HZ75.41-KTVOKO131421OKO131532,
OKO131512,
OKO131542
OKO131532Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy II.s12HZ75.41-KVVOKO131431OKO131512,
OKO131522,
OKO131542
OKO131542Dramatická výchova II. s12HZ75.41-KPGOKO131441OKO131522,
OKO131512,
OKO131532
OKO131503Informační výchova a didaktika informační výchovy II.s12HZ75.41-KITTVOKO131402
OKO131502Praktické činnosti a didaktika praktických činností II.s12HZ75.41-KITTVOKO131401

Limit skupiny: 7

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 7 kreditů.

40
sk: O#B132362, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKO131613Hudební výchova a didaktika hudební výchovy III.s8HZk86.41-KHVOKO131512OKO131623,
OKO131633,
OKO131643,
OKO131653
OKO131623Tělesná výchova a didaktika tělesné výchovy III.s8HZk86.41-KTVOKO131522OKO131613,
OKO131633,
OKO131643,
OKO131653
OKO131633Výtvarná výchova a didaktika výtvarné výchovy III.s8HZk86.41-KVVOKO131532OKO131643,
OKO131623,
OKO131613,
OKO131653
OKO131643Dramatická výchova III. s8HZk86.41-KPGOKO131542OKO131623,
OKO131653,
OKO131613,
OKO131633
OKO131604Informační výchova a didaktika informační výchovy III. s8HZk86.41-KITTVOKO131503
OKO131603Praktické činnosti a didaktika praktických činností III.s8HZk86.41-KITTVOKO131502OKO131613,
OKO131623,
OKO131633,
OKO131643

Limit skupiny: 8

Student si volí předměty v rozsahu minimálně 8 kreditů.

45
45

Volitelné předměty

sk: O#B13230V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKVP17002Předlékařská první pomoc4HZ3*41-KPGOKB2317001,
OKBPV14101
OKVP14014Využití pohádky ve výchově I4HKZ3*41-KPGOKB2314101
OKVP14015Využití pohádky ve výchově II4HKZ3*41-KPGOKVP14014
OKVP17006Výchova ke zdraví I4HZ3*41-KPGOK0514140,
OKB2314101,
OKB2317001,
OKBPV14101
OKVP17009Výchova ke zdraví II4HKZ3*41-KPGOKVP17006OKB2317001
OKVP14001Výchova zážitkem4KZ3*41-KPGOKB2314101,
OKB2317001
OKVP14009Výchova zážitkem II4KZ3*41-KPG

51
51

Státní zkouška má tyto části: a) Obhajoba bakalářské práce b) Ústní zkouška z těchto předmětů: 1. Obecná pedagogika a pedagogika volného času 2. Psychologie 3. Specializace

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 12.11.2012