Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2010/2011 nebo později.

8
8

Povinné předměty

SPOLEČNÝ ZÁKLAD 1.ROČNÍK

sk: O#KBUZ11, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ22004Světový jazyk (A, F, N, R)8HZk11., 2.41-KVCJOOBU22004,
OK0218044
OOBU22004

15

SPOLEČNÝ ZÁKLAD 3.ROČNÍK

sk: O#KBUZ51, roc: 3, limit: 8
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ1201Filozofický diskurz I8HKZ25., 6.41-KOVF
OSZBBP01Příprava a zpracování bakalářské práceJiné65., 6.41-STUD

20
sk: O#KBUZ61, roc: 3, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUZ12002Filozofický diskurz II.6HZk16.41-KOVFOKBUZ1201

23

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 1. ROČNÍK

sk: O#KBUZP2, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP13003Základy psychologie10HZk32.41-KPSYOK0218003

28

PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PŘÍPRAVA 2. ROČNÍK

sk: O#KBUZP3, roc: 2, limit: 5
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP14101Úvod do pedagogiky14Zk23.41-KPGOK0218001,
OKB2314101
OKB2314101,
OKBPV14102,
OKO131114
OKBPP13008Psychologie dítěte školního věku10HZk33.41-KPSYOKBPP13003

33
sk: O#KBUZP4, roc: 2, limit: 4
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBPP14102Sociální pedagogika14Zk23.41-KPGOKB2314401,
OK0218109
OKB2314101,
OKO131114,
OKBPV14102
OKBPP14103Orientační praxe20HZ23., 4.41-KPGOK0218006,
OKB2317150
OKB2317150 Z

36
36

Volitelné předměty

sk: O#KBUZ12V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OKBUV05014České dějiny v kontextu světových8HZk4*41-KDDDOKBUZ05014
OKBUV02032Základy ekologie a problematiky životního prostředí8HZk4*41-KBESOKBUZ02032
OKBUV12011Úvod do sociologie6HZk3*41-KOVFOKBUZ12011
OKBUV1213Úvod do politologie6HZk3*41-KOVFOKBUZ1213
OKBUV10001Úvod do logiky6HZ3*41-KMDMOKBUZ10001
OKBUV05015Kořeny evropské civilizace6/06HZk3*41-KDDDOKBUZ05015
OKBUV21001Proměny výtvarného umění6HZk3*41-KVVOKBUZ21001
OKBUV09001Chemie a společnost6HZk3*41-KCHDCHOKBUZ09001
OKBUV18044Základy inklusivní pedagogiky6HZk3ZS41-KSPOKBUZ18044,
OK0218099

42
42

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Studenti oboru Pedagogika si zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OKBPP14103

Kredity za povinné předměty

Poslední změna: 15.11.2012