Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor : Společný základ pro obory se zaměřením na vzdělávání, pedagogiku a speciální pedagogiku

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#BUZ10A1, roc: 1, limit: 1
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ22004Světový jazyk (A, F, N)Zk11., 2.41-KVCJOOBU22004OOBU22004

Světový jazyk není povinný pro studenty, kteří mají světový jazyk jako svoji specializaci. Tito studenti si Světový jazyk zapsat mohou, ale musí si vybrat jiný jazyk, než který studují

13
sk: O#BUZ10A3, roc: 3, limit: 9
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ1201Filozofický diskurz I2/0KZ25.41-KOVF
OBUZ12002Filozofický diskurz II.1/0Zk16.41-KOVFOBUZ1201
OSZBBP01Příprava a zpracování bakalářské práceJiné65., 6.41-STUD

Studenti si zapisují předmět OSZBBP01 v semestru, ve kterém je jim zadána bakalářská práce. Předmět je splněn odevzdáním bakalářřské práce.

16

Pedagogicko psychologická příprava 1.ročník

sk: O#BUZ10PP1, roc: 1, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP13003Základy psychologie2/0Zk31., 2.41-KPSYOBSP18003,
OBPS13010,
OB2313006,
O02113005

Studenti oboru Pedagogika si předmět OBPP13003 nezapisují.

21

Pedagogicko psychologická příprava 2. ročník

sk: O#BUZ10PP2, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP14001Úvod do pedagogiky2/0Zk23., 4.41-KPGOBUZ14102,
OB23142001
OB23142001
OBPP14002Sociální pedagogika2/0Zk23., 4.41-KPGOB23142007OB23142001
OBPP13008Psychologie dítěte školního věku2/0Zk33., 4.41-KPSYOBPP13003OB2313006

Studenti oboru pedagogika si povinné předměty tohoto bloku nezapisují, plní pouze orientační praxi.

26
26

Povinně volitelné předměty

sk: O#BUZ12OP, roc: 2, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBPP14006Orientační praxe0/2Z23., 4.41-KPGOB2310500,
OB2309040,
OB2305001,
OB2312037,
OB2317152,
OBPP18006,
OBSP18903
OB2309034 Z,
OB2309040,
OB2310500,
OBPP18006
OB2305001Orientační praxe pro studenty dějepisu0/2Z23., 4.41-KDDDOBPP14006
OB2309040Orientační praxe pro studenty chemie0/2Z23., 4.41-KCHDCHOBPP14006,
OB2310500
OBPP14006,
OB2310500
OB2310500Orientační praxe pro studenty matematiky0/2Z23., 4.41-KMDMOBPP14006OB2309040,
OBPP14006,
OBPP18006
OBPP18006Orientační praxe pro studenty speciální pedagogiky0/2Z23., 4.41-KSPOBSP18099
OB2317152Orientační praxe pro studenty výchovy ke zdraví0/2Z23., 4.41-KPGOB2317101OB2309040,
OB2310500,
OBPP14006
OB2309040,
OBPP14006,
OB2310500
OB2312037Orientační praxe pro studenty ZSV0/2Z23., 4.41-KOVFOB2312006

Limit skupiny: 2

Studenti si zapisují předměty v rozsahu minimálně 2 kredity. Studenti oborů M, Ch, VZ, ZSV, D, SPPg mohou zvolit orientační praxi zaměřenou na daný obor, ostatní studenti si zapisují všeobecně zaměřenou orientační praxi pod garancí katedry pedagogiky (OBPP14006).

33
33

Volitelné předměty

sk: O#BUZ10V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OBUZ05V014České dějiny v kontextu světových2/0Zk4*41-KDDDOB2105012OBUZ05014,
OB2305111
OBUZ22V041Světový jazyk odborný I (A, F, N)0/2Zk4*41-KVCJOBUZ22041
OBUZ02V032Základy ekologie a problematiky životního prostředí2/0Zk4*41-KBESOBUZ02032
OBUZ19V202Zpracování a prezentace elektronických dokumentů0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19202
OBUZ19V203Grafika na počítači0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19203
OBUZ19V204Tvorba webových stránek0/2KZ4*41-KITTVOBUZ19204
OBUZ12V011Úvod do sociologie1/0Zk3*41-KOVFOBUZ12011
OBUZ12V013Úvod do politologie1/0Zk3*41-KOVFOBUZ1213
OBUZ10V001Úvod do logiky1/0Z3*41-KMDMOBUZ10001
OBUZ21V001Proměny výtvarného umění1/0Zk3*41-KVVOBUZ21001
OBUZ09V001Chemie a společnost1/0Zk3*41-KCHDCHOBUZ09001,
OB2309001,
OB2309034
OBUZ05V015Kořeny evropské civilizace1/0Zk3*41-KDDDOB2305111,
OBUZ05015
OBUZ18V044Základy inklusivní pedagogiky1/0Z3*41-KSPOBUZ18044,
OB2318399,
OK0218099,
OBSP18799,
OBPS18999
OBUZ22V004Příprava na zkoušku ze světového jazyka (A, F, N)0/2Z2*41-KVCJOOBU22004
OBUZ20V500Regenerační TV0/1Z2*41-KTVOBUZ20004,
OBUZ20108,
O06120099
OBUZ20500,
OBUZ20108,
OBUZ20004
OBUZ22043Anglický jazyk – příprava na PET I0/2Z4ZS41-KVCJ
OBUZ22044Anglický jazyk – příprava na PET II0/2Z4LS41-KVCJOBUZ22043

Studenti, kteří mají jazyk jako svůj obor, si nemohou zvolit Světový jazyk odborný I OBUZ22V041 ve stejném jazyce, ale mohou si vybrat jiný. Např. studenti oboru AJ si mohou zapsat Světový jazyk odborný – němčinu.

39
39

Příslušná část státní zkoušky:
OSZD004 Obhajoba bakalářské práce

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 15.11.2012