Studijní program B7507: Specializace v pedagogice

Studijní obor 7501R008: Pedagogika

Platí pro studenty, kteří vstoupili do 1. ročníku v roce 2006/2007 nebo později.

8
8

Povinné předměty

sk: O#B232311, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142001Obecná pedagogika2/1Z+Zk41.41-KPGOB2314001OB2314001
OB23142002Dějiny pedagogiky2/1Zk41.41-KPGOB2314002OB2314002
OB2313006Vývojová psychologie a psychologie osobnosti2/1Z+Zk41.41-KPSYO02313006

13
sk: O#B232321, roc: 1, limit: 12
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142003Filozofie výchovy2/1Zk32.41-KPGOB23142002OB2314003OB2314003
OB23142004Práva dítěte1/1Zk32.41-KPGOB23142001OB2314004OB2314004
OB23142005Teorie životního stylu1/1KZ32.41-KPGOB23142001OB2314005OB2314005
OB23142006Interkulturní vzdělávání1/1Z32.41-KPGOB23142001OB2314006OB2314006

16
sk: O#B232331, roc: 2, limit: 7
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142007Sociologie výchovy2/1Zk43.41-KPGOB23142001OB2314007OB2314007
OB23142008Pedagogicko-psychologická diagnostika2/1KZ33.41-KPGOB2313006OB2314008OB2314008

19
sk: O#B232341, roc: 2, limit: 16
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142009Speciální pedagogika2/1Zk34.41-KPGOB23142001OB2314009OB2314009
OB23142010Sociální psychologie2/1Zk44.41-KPGOB2313006OB2314010OB2314010
OB23142011Sociální pedagogika I2/1Z44.41-KPGOB23142001OB2314011OB2314011
OB23142012Strategie zdravého životního stylu1/1KZ34.41-KPGOB23142005OB2314012OB2314012
OB23142036Odborná exkurze pro pedagogy0/1Z24.41-KPGOB2314036OB2314036

22
sk: O#B232351, roc: 3, limit: 13
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142013Předškolní pedagogika1/1Zk35.41-KPGOB23142001OB2314013OB2314013
OB23142014Sociální pedagogika II1/1Zk35.41-KPGOB23142011OB2314014OB2314014
OB23142015Pedagogika volného času1/1KZ45.41-KPGOB23142001OB2314015OB2314015
OB23142016Správa a řízení školy1/1Z35.41-KPGOB23142001OB2314016OB2314016

25
sk: O#B232361, roc: 3, limit: 6
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142017Sociálně psychologický výcvik0/2Z46.41-KPGOB23142010OB2314017OB2314017
OB23142018Metodika zájmových činností1/1KZ26.41-KPGOB23142015OB2314018OB2314018

28
28

Povinně volitelné předměty

sk: O#B232322, roc: 1, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142019Environmentální vzdělávání0/1Z22.41-KPGOB23142001OB2314019OB2314019
OB23142025Využití pohádky ve výchově0/1Z22.41-KPGOB23142001OB2314025OB2314025

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

35
sk: O#B232332, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142021Dramatická výchova0/2KZ33.41-KPGOB23142001OB2314021OB2314021
OB23142022Vybrané problémy z dějin české školy2/0KZ33.41-KPGOB23142002OB2314022OB2314022
OB23142035Seminář k bakalářské práci z pedagogiky0/2Z33.41-KPGOB23142001OB2314035OB2314035

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

40
sk: O#B232342, roc: 2, limit: 3
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142024Sociální a pedagogická komunikace0/2KZ34.41-KPGOB2313006OB2314024OB2314024
OB23142020Evropská dimenze ve vzdělávání1/1KZ34.41-KPGOB23142001OB2314020OB2314020

Limit skupiny: 3

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 3 kredity.

45
sk: O#B232352, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142026Alternativní pedagogika1/0KZ25.41-KPGOB23142001OB2314026OB2314026
OB23142027Prevence násilí a šikanování v dětských kolektivech0/1KZ25.41-KPGOB23142011OB2314027OB2314027
OB23142038Vzdělávání dospělých1/0KZ25.41-KPGOB23142001OB2314038OB2314038

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

50
sk: O#B232362, roc: 3, limit: 2
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB23142032Zdravotní gramotnost pro pedagogy0/1Z26.41-KPGOB23142012OB2314032OB2314032
OB23142033Seminář k prevenci závislostí0/1Z26.41-KPGOB23142012OB2314033OB2314033
OB23142034Seminář k prevenci kriminality0/1Z26.41-KPGOB23142012OB2314034OB2314034

Limit skupiny: 2

Student si zapisuje předměty v rozsahu minimálně 2 kredity.

55
55

Volitelné předměty

sk: O#B23230V, roc: 0, limit: 0
kódnázevpř./cv.nepr.ukon.kred.semestrkatedraprerekvizitykorekvizityzáměnnostneslučitelnost
OB2314V01Předlékařská první pomoc pro pedagogické pracovníky I0/1Z2ZS41-KPGOB2320101,
O01317184,
OB2317102,
OB2302001
OB2314V02Předlékařská první pomoc pro pedagogické pracovníky II0/1KZ2LS41-KPGOB2314V01

61
61

Příslušná část státní zkoušky:
OSZB030 Základy pedagogických věd

Poznámka: Studenti zapisují z pedagogicko-psychologické přípravy pouze předmět OBPP14006. Hodiny a kredity za ostatní předměty pedagogicko-psychologické přípravy jsou již zahrnuty do předmětů oboru Pedagogika.

Kredity za povinné předměty

Kredity za povinně volitelné předměty

Poslední změna: 1.11.2012